Pensio

 

coach1

Karriärcoaching är att frigöra potential och undanröja hinder och därmed öppna för nya möjligheter i arbetslivet och privatlivet.

Vi har diplomerade coacher med lång erfarenhet.

Företag kan anlita oss för att coacha ledningen och/eller de anställda för att därmed öka effektiviteten i företaget.

Kommuner, försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan anlita oss för att coacha enstaka individer eller grupper.