Pensio

 

 

Pensio bildades den 1:a januari 2008 av några entusiastiska coacher som arbetat tillsammans under flera år med att utveckla människor.

Vi vill på alla sätt hjälpa människor att hitta rätt plats i arbetslivet och att hjälpa företag att hitta rätt person till förekommande arbetsuppgifter.

Vi har satt upp sex ord som är våra ledstjärnor i arbetet: 

Vår grundsyn är att alla människor är utvecklingsbara och att det finns en rätt plats i arbetslivet för var och en.