Pensio

 

Skylt1

Vi åtar oss uppdrag när det gäller rehabilitering av anställda.

Genom våra insatser kan vi hjälpa sjukskrivna personer tillbaks till arbetslivet.

Vi har genomfört ett flertal rekhabiliteringsprojekt på ett mycket framgångsrikt sätt.