Pensio

Vårt mål är att hjälpa människor att hitta rätt plats i arbetslivet och att hjälpa företag att hitta rätt person för just deras behov.

 Vi blickar framåt.
Vi ser nya möjligheter. 

Du är i centrum!

Jobwill är ett registrerat varumärke som ägs av Pensio AB.

Pensio AB är ett företag som bl.a. arbetar med tjänsteförsäljning till företag och privatpersoner. Vår konsultbas består av erfarna och kompetenta personer med långt yrkesverksamt liv och som känner att man har mer att ge. Vi använder den kompetensen och erfarenheten i vårt nätverk och i våra utbildningar.

Som deltagare kommer du att få träffa diplomerade coacher med lång erfarenhet av att möta människor i förändring. En rekryterare med goda kunskaper om arbetsmarknaden i regionen och en samordnare med lång erfarenhet av coaching och utbildningsvärlden.

Tillsammans med din coach kommer du att jobba praktiskt, framtidsinriktat och lösningsorienterat.

Kompetens och personella resurser.

  • Utbildningar och arbetslivserfarenheter inom områden som beteendevetenskap, pedagogik, kommunikation, försäljning, ekonomi, entreprenörskap, marknadsföring och juridik.

  • Vi har arbetat med olika coachingtekniker som:

  • - Karriärcoaching

  • - Omställning

  • - Rehabilitering

  • - Praktik och arbetsprövning

  • Vi har ett stort nätverk av kontakter inom alla branscher i vårt upptagningsområde.

  • Vi känner väl till arbetsmarknaden genom våra andra verksamhetsområden.

  • Vi har egna erfarenheter som arbetsgivare av att anställa och utveckla personal.


Vi finns på Fruängsgatan 22 i Nyköping.

Måndag till torsdag: Kl. 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.00

Övrig tid nås vi på telefon:

0155-40 00 40.